Có bạn nào đã biết tiếng Anh hay tiếng Hàn mà muốn biết thêm tiếng Trung không ạ?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Mình đây
Trả lời
Mình đây
Biết thêm nhìu thứ tiếng sẽ có ích rất nhiều cho chúng ta. Nên ngần ngại gì mà ta hk thử

Đang học cả tiếng trung

Mình chỉ muốn học giỏi tiếng Anh thôi chưa nghĩ đến tiếng Hàn với tiếng Trung
Mk muốn biết tiếng trung ạ

Học tiếng Trung rất hay đấy.