Tại sao Xinh đẹp mà vẫn Ế?

  1. Giới tính

Từ khóa: 

giới tính

Con trai yêu bằng mắt. Đúng. Nhưng đó chỉ là sự thu hút ban đầu. Đến khi tiếp xúc thì có đẹp mấy mà tính nết chịu ko nỗi thì chàng nào rồi cũng chạy nóng thôi. À, trừ các chàng Sở Khanh, chỉ cốt đến ko phải vì tình yêu.

Và đôi lúc cũng có những bạn xinh đẹp, tính tốt nhưng dựa vào đó lại đưa ra tiêu chuẩn quá cao. Ng đủ chuẩn thì ko thèm cô mà ng dưới chuẩn thì cô ko thèm. Vậy à ế.

Chưa kể cũng có trường hợp xinh quá nên trai làng ra sức bảo vệ. Trai làng ko đủ sức tán mà trai lạ đến là bị trai làng tán cho vỡ đầu. Rốt lại bạn gái bị ế mà ko rõ nguyên nhân.

Rồi cũng có ng xem đó là việc duyên chưa đến, số đã định.

Rồi bị thư, bị ngải, bị yểm,....

Bạn nào xem thử dính trường hợp nào thì thay đổi để thoát khỏi hội ế nhé. Nhưng để ý đừng chuyển sang hội ng già neo đơn nhé 😂😂

Trả lời

Con trai yêu bằng mắt. Đúng. Nhưng đó chỉ là sự thu hút ban đầu. Đến khi tiếp xúc thì có đẹp mấy mà tính nết chịu ko nỗi thì chàng nào rồi cũng chạy nóng thôi. À, trừ các chàng Sở Khanh, chỉ cốt đến ko phải vì tình yêu.

Và đôi lúc cũng có những bạn xinh đẹp, tính tốt nhưng dựa vào đó lại đưa ra tiêu chuẩn quá cao. Ng đủ chuẩn thì ko thèm cô mà ng dưới chuẩn thì cô ko thèm. Vậy à ế.

Chưa kể cũng có trường hợp xinh quá nên trai làng ra sức bảo vệ. Trai làng ko đủ sức tán mà trai lạ đến là bị trai làng tán cho vỡ đầu. Rốt lại bạn gái bị ế mà ko rõ nguyên nhân.

Rồi cũng có ng xem đó là việc duyên chưa đến, số đã định.

Rồi bị thư, bị ngải, bị yểm,....

Bạn nào xem thử dính trường hợp nào thì thay đổi để thoát khỏi hội ế nhé. Nhưng để ý đừng chuyển sang hội ng già neo đơn nhé 😂😂