Bạn nào giỏi văn giúp mình với?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Nơi dựa ngữ văn 10 T121

Cho biết nhan đề của bài văn

Cho biết căp hiện tượng nào được nhắc đến trong văn bản

Chỉ ra các biện pháp tu từ trong đoạn trích

Có ý kiến cho rằng nơi dựa có cùng ý nghĩa với sống dựa, đúng hay sai,vì sao

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

1, nhan đề: nơi dựa.

2, cặp hiện tượng là hai câu hỏi tu từ có trong bài thơ.

3, biện pháp tu từ là 

   +câu hỏi tu từ "ghi hai câu hỏi trong bài thơ ra" nhằm tạo sức hấp dẫn, mở đầu cho những  diễn biến phía sau, tạo cho người đọc một cảm giác kì lạ, đáng suy ngẫm.

   +điệp cấu trúc "câu hỏi

                                     .........

                                  ai biết dâu....lại chính là nơi dựa cho người......."

nhấn mạnh những lập luận của tác giả đưa tăng sức gợi hình gợi cảm.

   +liệt kê "....." giải thích rõ ràng hơn lập luân mà tác giả đưa ra.

4, nơi dựa có cùng ý nghĩa với sống dựa là sai. nơi dựa là nơi ta có thể dựa vào những lúc khó khăn nhưng cũng chính là thứ ta muốn bảo vệ và có thể làm mọi thứ vì nó đây là hành động sống có mục đích là chủ động, còn sống dựa là sống dựa vào người khác không tự dùng chính sức mình để sống, đây là hành động sống không mục đích, là bị động.

Trả lời

1, nhan đề: nơi dựa.

2, cặp hiện tượng là hai câu hỏi tu từ có trong bài thơ.

3, biện pháp tu từ là 

   +câu hỏi tu từ "ghi hai câu hỏi trong bài thơ ra" nhằm tạo sức hấp dẫn, mở đầu cho những  diễn biến phía sau, tạo cho người đọc một cảm giác kì lạ, đáng suy ngẫm.

   +điệp cấu trúc "câu hỏi

                                     .........

                                  ai biết dâu....lại chính là nơi dựa cho người......."

nhấn mạnh những lập luận của tác giả đưa tăng sức gợi hình gợi cảm.

   +liệt kê "....." giải thích rõ ràng hơn lập luân mà tác giả đưa ra.

4, nơi dựa có cùng ý nghĩa với sống dựa là sai. nơi dựa là nơi ta có thể dựa vào những lúc khó khăn nhưng cũng chính là thứ ta muốn bảo vệ và có thể làm mọi thứ vì nó đây là hành động sống có mục đích là chủ động, còn sống dựa là sống dựa vào người khác không tự dùng chính sức mình để sống, đây là hành động sống không mục đích, là bị động.