Trứng có trước hay gà có trước ?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Mình cho rằng trứng có trước ! 
Tại sao không có con gà thì lấy cái gì đẻ ra trứng, không hẳn...giả sử tổ tiên của gà là loài "chim gà" chẳng hạn , khi đó một con chim gà đẻ ra một quả trứng bị đột biến , và nở ra con gà, rõ ràng khi đó trứng gà có trước , vì con chim gà đẻ ra trứng gà chứ không phải con gà.
Tuy nhiên các nhà KH lại tìm ra một lại protein ở vỏ trứng mà chỉ tồn tại trong buồng trứng của gà, nghĩa là phải có con gà trước mới đẻ ra quả trứng....
Nói chung cuộc tranh luận vẫn chưa có hồi kết, vì vậy mình sẽ đi rán mấy quả trứng ăn cho bổ não để tiếp tục suy nghĩ =)))

Trả lời
Mình cho rằng trứng có trước ! 
Tại sao không có con gà thì lấy cái gì đẻ ra trứng, không hẳn...giả sử tổ tiên của gà là loài "chim gà" chẳng hạn , khi đó một con chim gà đẻ ra một quả trứng bị đột biến , và nở ra con gà, rõ ràng khi đó trứng gà có trước , vì con chim gà đẻ ra trứng gà chứ không phải con gà.
Tuy nhiên các nhà KH lại tìm ra một lại protein ở vỏ trứng mà chỉ tồn tại trong buồng trứng của gà, nghĩa là phải có con gà trước mới đẻ ra quả trứng....
Nói chung cuộc tranh luận vẫn chưa có hồi kết, vì vậy mình sẽ đi rán mấy quả trứng ăn cho bổ não để tiếp tục suy nghĩ =)))

Con gà là kết quả của sự tiến hoá từ một loài khác nên nó phải có trước quả trứng mới đúng.quả trứng là hậu duệ kế tiếp phát triển nòi giống tạo sự khác biệt

Trứng có trước, có những con đẻ trứng tồn tại trước khi có con được gọi là gà.

gà có trước