Trứng có trước hay gà có trước ?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay