Nếu trong gia đình có trẻ con bị bắt cóc tống tiền, gia chủ nên ngay lập tức làm những gì?

  1. Sức khoẻ

Có một số bước cụ thể nào để các gia chủ khi rơi vào hoàn cảnh này có thể ngay lập tức thực hiện theo không nhỉ? Mình nghĩ đây cũng là một trong những vấn đề quan trọng cần thảo luận.

Từ khóa: 

bắt cóc

,

bắt cóc tống tiền

,

trẻ con

,

trẻ em

,

sức khoẻ

Việc tốt nhất là nên báo công an để họ giúp chúng ta xử lý tình huống tốt nhất , vì công an có nghiệp vụ, được nghiên cứu tâm lý tội phạm nên sẽ biết cách "đối phó" với bọn bắt cóc.
Thông thường bọn bắt cóc sẽ cấm chúng ta liên lạc với công an, tuy nhiên đừng nghe theo chúng, vì chẳng có gì đảm bảo người thân của mình sẽ an toàn sau khi chúng nhận được tiền cả.
Vì trong quá trình bắt cóc, chúng kiểu gì cũng để lộ sơ hở khiến người thân chúng ta phát hiện ra manh mối để lần ra.Khi đó thủ tiêu con tin là cách an toàn nhất để chúng không bị bắt...
Trả lời
Việc tốt nhất là nên báo công an để họ giúp chúng ta xử lý tình huống tốt nhất , vì công an có nghiệp vụ, được nghiên cứu tâm lý tội phạm nên sẽ biết cách "đối phó" với bọn bắt cóc.
Thông thường bọn bắt cóc sẽ cấm chúng ta liên lạc với công an, tuy nhiên đừng nghe theo chúng, vì chẳng có gì đảm bảo người thân của mình sẽ an toàn sau khi chúng nhận được tiền cả.
Vì trong quá trình bắt cóc, chúng kiểu gì cũng để lộ sơ hở khiến người thân chúng ta phát hiện ra manh mối để lần ra.Khi đó thủ tiêu con tin là cách an toàn nhất để chúng không bị bắt...