1. Hỏi xoáy Đáp hay

Gà có trước hay trứng có trước?

Từ khóa: gà, trứng, hỏi xoáy đáp xoay, hỏi xoáy đáp hay
Câu hỏi tìm về nguồn gốc luôn là câu hỏi không có lời giải. Chỉ có giả thuyết được đưa ra, và cho nó là đúng :))

Trả lời

Câu hỏi tìm về nguồn gốc luôn là câu hỏi không có lời giải. Chỉ có giả thuyết được đưa ra, và cho nó là đúng :))
Cái trứng có đột biến gen thành con gà là có trước
con ga co truoc
Con gà có trước! Ok