Gà có trước hay trứng có trước?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

,

trứng

,

hỏi xoáy đáp xoay

,

hỏi xoáy đáp hay

Câu hỏi tìm về nguồn gốc luôn là câu hỏi không có lời giải. Chỉ có giả thuyết được đưa ra, và cho nó là đúng :))
Trả lời
Câu hỏi tìm về nguồn gốc luôn là câu hỏi không có lời giải. Chỉ có giả thuyết được đưa ra, và cho nó là đúng :))
Cái trứng có đột biến gen thành con gà là có trước
con ga co truoc
Con gà có trước! Ok