Lý thuyết là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Là những tri thức đúc rút từ thực tế nhằm giải thích hoặc chỉ ra cách giải quyết các vấn đề của thực tiễn
Trả lời
Là những tri thức đúc rút từ thực tế nhằm giải thích hoặc chỉ ra cách giải quyết các vấn đề của thực tiễn