Thành phần hóa học của môi trường địa chất là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

MTĐC đặc trưng bởi sự có mặt hầu hết các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Trong MTĐC, các nguyên tố tồn tại ở nhiều dạng khác nhau: tạo khoáng vật độc lập, thay thế động hình hoặc tạp chất trong khoáng vật khác, tạo hợp chất hữu cơ hoặc chất vô cơ vô định hình, ion hấp thụ,…Chúng có thể tồn tại ở dạng: rắn, lỏng, khí…Nguồn gốc của các nguyên tố chủ yếu được mang lên từ các phần sâu của Trái Đất, một phần thâm nhập từ vũ trụ… Hàm lượng của các nguyên tố trong MTĐC rất khác nhau. Phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất là O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, Mn, H…tiếp đến là Ba, N, F, Sr, Cr, Xn, B… Kém phổ biến nhất là Pa, Ra, Xe, Re…Hàm lượng của các nguyên tố trong MTĐC thường có tính kế thừa độ phổ biến của các nguyên tố trong vỏ Trái Đất. Tính kế thừa bị phá vỡ rất mạnh khi có tác động của các quá trình địa chất - địa hóa - sinh địa hóa, phân rã phóng xạ và hoạt động nhân sinh.
Trả lời
MTĐC đặc trưng bởi sự có mặt hầu hết các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Trong MTĐC, các nguyên tố tồn tại ở nhiều dạng khác nhau: tạo khoáng vật độc lập, thay thế động hình hoặc tạp chất trong khoáng vật khác, tạo hợp chất hữu cơ hoặc chất vô cơ vô định hình, ion hấp thụ,…Chúng có thể tồn tại ở dạng: rắn, lỏng, khí…Nguồn gốc của các nguyên tố chủ yếu được mang lên từ các phần sâu của Trái Đất, một phần thâm nhập từ vũ trụ… Hàm lượng của các nguyên tố trong MTĐC rất khác nhau. Phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất là O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, Mn, H…tiếp đến là Ba, N, F, Sr, Cr, Xn, B… Kém phổ biến nhất là Pa, Ra, Xe, Re…Hàm lượng của các nguyên tố trong MTĐC thường có tính kế thừa độ phổ biến của các nguyên tố trong vỏ Trái Đất. Tính kế thừa bị phá vỡ rất mạnh khi có tác động của các quá trình địa chất - địa hóa - sinh địa hóa, phân rã phóng xạ và hoạt động nhân sinh.