Theo bạn có nên theo học ngành quản lí nhân sự không?. Học ngành này ra sẽ làm gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Quản lí nhân sự là gì hay quản lí nguồn nhân lực là gì, là sự khai thác và sử dụng nguồn nhân lực của một tổ chức hay một công ty một cách hợp lý và hiệu quả. Đầu tiên khuyên các bạn: chỉ cần thích học quản lí nhân sự là được còn lại thái độ và tính cách đều có thể học hỏi được. Trước hết khi chọn một ngành học, chúng ta phải xác định được người thi ngành đó có tố chất để theo đuổi ngành hay không? Để xác định được việc này thì hiện nay trên internet có rất nhiều phương pháp trắc nghiệm nghề nghiệp. Tuy nhiên trong một cuộc họp tại trường Đại học Khoa học Xã hội &Nhân Văn khi đưa ra ý kiến :”Có nên đưa trắc nghiệm DISC vào cho sinh viên không?”. Có nhiều ý kiến được đưa ra trong đó có một thầy thuộc chuyên ngành tâm lý học đã phát biểu: Việc đưa một trắc nghiệm nào đó vào ứng dụng thì phải hết sức cẩn trọng vì nó có thể tác động tâm lý, “đóng đinh” người trắc nghiệm về tương lai của họ. Điều này đồng nghĩa với việc nếu ai đó bị phán mai sau sẽ làm việc A thì có thể họ bị ám ảnh và theo luật hấp dẫn có thể họ sẽ làm việc A thật. Việc thích hay không thích một ngành học nào có khi là do giảng viên chứ không phải do ngành học. Người ta đã chọn một ngành nào đó vì người ta thích chứ không phải vì cái gì khác thì khó mà tự nhiên lại bảo là không thích lắm (đây là ấn tượng ban đầu rất khó phai). Một ví dụ minh chứng cho quan điểm trên: Tại trường đại học Ngoại thương không hề có ngành Quản trị nhân lực trong chương trình đào tạo nhưng rất nhiều bạn đã đến EduViet để theo đuổi con đường làm nhân sự. Theo như các bạn chia sẻ thì tại trường có một bộ môn do thầy Ngô Quý Nhâm dạy, thầy truyền được cho các bạn “lửa”, niềm đam mê nghề nhân sự. Nếu bạn đã thích cái tên “Quản lí nhân lực” thì hãy cùng tìm hiểu xem các bạn có thực sự yêu thích ngành đó không? Khi học ngành quản lí nhân sự ra, công việc của các bạn có thể làm bao gồm: – Hành chính nhân sự (lễ tân…) – Chuyên viên quản lý đào tạo: là giảng viên nội bộ hoặc nhân viên quản lý đào tạo. – Chuyên viên tuyển dụng – Chuyên viên chính sách-đãi ngộ – Chuyên viên lương- chính sách (C&B) – Chuyên viên bảo hiểm – Hoạch định nhân sự, lên kế hoạch đào tạo nhân sự – Chuyên viên truyền thông hay xử lý quan hệ nội bộ – Chuyên chạy các dự án nhân sự, các dự án nguồn cán bộ – Tư vấn nhân sự – Headhunter – Quản lý đào tạo cho các công ty chuyên về đào tạo – Tư vấn các khóa học nhân sự – Chuyên viên quản lý nội dung các trang tin tuyển dụng…
Trả lời
Quản lí nhân sự là gì hay quản lí nguồn nhân lực là gì, là sự khai thác và sử dụng nguồn nhân lực của một tổ chức hay một công ty một cách hợp lý và hiệu quả. Đầu tiên khuyên các bạn: chỉ cần thích học quản lí nhân sự là được còn lại thái độ và tính cách đều có thể học hỏi được. Trước hết khi chọn một ngành học, chúng ta phải xác định được người thi ngành đó có tố chất để theo đuổi ngành hay không? Để xác định được việc này thì hiện nay trên internet có rất nhiều phương pháp trắc nghiệm nghề nghiệp. Tuy nhiên trong một cuộc họp tại trường Đại học Khoa học Xã hội &Nhân Văn khi đưa ra ý kiến :”Có nên đưa trắc nghiệm DISC vào cho sinh viên không?”. Có nhiều ý kiến được đưa ra trong đó có một thầy thuộc chuyên ngành tâm lý học đã phát biểu: Việc đưa một trắc nghiệm nào đó vào ứng dụng thì phải hết sức cẩn trọng vì nó có thể tác động tâm lý, “đóng đinh” người trắc nghiệm về tương lai của họ. Điều này đồng nghĩa với việc nếu ai đó bị phán mai sau sẽ làm việc A thì có thể họ bị ám ảnh và theo luật hấp dẫn có thể họ sẽ làm việc A thật. Việc thích hay không thích một ngành học nào có khi là do giảng viên chứ không phải do ngành học. Người ta đã chọn một ngành nào đó vì người ta thích chứ không phải vì cái gì khác thì khó mà tự nhiên lại bảo là không thích lắm (đây là ấn tượng ban đầu rất khó phai). Một ví dụ minh chứng cho quan điểm trên: Tại trường đại học Ngoại thương không hề có ngành Quản trị nhân lực trong chương trình đào tạo nhưng rất nhiều bạn đã đến EduViet để theo đuổi con đường làm nhân sự. Theo như các bạn chia sẻ thì tại trường có một bộ môn do thầy Ngô Quý Nhâm dạy, thầy truyền được cho các bạn “lửa”, niềm đam mê nghề nhân sự. Nếu bạn đã thích cái tên “Quản lí nhân lực” thì hãy cùng tìm hiểu xem các bạn có thực sự yêu thích ngành đó không? Khi học ngành quản lí nhân sự ra, công việc của các bạn có thể làm bao gồm: – Hành chính nhân sự (lễ tân…) – Chuyên viên quản lý đào tạo: là giảng viên nội bộ hoặc nhân viên quản lý đào tạo. – Chuyên viên tuyển dụng – Chuyên viên chính sách-đãi ngộ – Chuyên viên lương- chính sách (C&B) – Chuyên viên bảo hiểm – Hoạch định nhân sự, lên kế hoạch đào tạo nhân sự – Chuyên viên truyền thông hay xử lý quan hệ nội bộ – Chuyên chạy các dự án nhân sự, các dự án nguồn cán bộ – Tư vấn nhân sự – Headhunter – Quản lý đào tạo cho các công ty chuyên về đào tạo – Tư vấn các khóa học nhân sự – Chuyên viên quản lý nội dung các trang tin tuyển dụng…