Magma là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Magma là những dung thể trong manti của Trái Đất với thành phần chủ yếu là silicat giàu chất bốc và tồn tại ở nhiệt độ cao và áp suất lớn. Người ta chỉ có thể quan sát được magma khi nó trào ra trên bề mặt Trái Đất, ở họng núi lửa trên lục địa hay dọc các sống núi giữa đại dương.
Trả lời
Magma là những dung thể trong manti của Trái Đất với thành phần chủ yếu là silicat giàu chất bốc và tồn tại ở nhiệt độ cao và áp suất lớn. Người ta chỉ có thể quan sát được magma khi nó trào ra trên bề mặt Trái Đất, ở họng núi lửa trên lục địa hay dọc các sống núi giữa đại dương.