Male Gaze là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trong lý thuyết nữ quyền, “cái nhìn nam giới” (male gaze) là thuật ngữ nhằm chỉ việc mô tả thế giới và phụ nữ trong nghệ thuật thị giác và văn học xuất phát từ điểm nhìn của đàn ông, phụ nữ được nhìn từ con mắt của một người đàn ông dị tính, phụ nữ được thể hiện với tư cách một vật thể thụ động của ham muốn đàn ông. Điều đó nhấn mạnh vai trò nam quyền trong điện ảnh, từ “điểm nhìn” là “phái mạnh” đã buộc khán giả phải nhìn nhận người phụ nữ từ quan điểm của một người đàn ông. Trong điện ảnh, những góc quay, hành động nhân vật, … đặc biệt là cách truyền tải nội dung bộ phim bị lệ thuộc vào con mắt của nam giới. Với điện ảnh, “male gaze” được phân chia cụ thể thành ba dạng điểm nhìn: của người quay/đạo diễn, của các nhân vật trong phim, của khán giả nam. Các học giả Tây Phương, nhất là các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ thuộc thập niên 70 từng khởi xướng bênh vực quyền lợi, giá trị và nhân phẩm của nữ giới, đã kết luận cho rằng nhãn quan một chiều, vừa miệt thị, hẹp hòi, vừa vị ngã, vị kỷ là đặc tính của hệ thống trọng nam, phụ hệ, tự tôn, tự trọng, kỳ thị nẵng nề về giới tính.
Trả lời
Trong lý thuyết nữ quyền, “cái nhìn nam giới” (male gaze) là thuật ngữ nhằm chỉ việc mô tả thế giới và phụ nữ trong nghệ thuật thị giác và văn học xuất phát từ điểm nhìn của đàn ông, phụ nữ được nhìn từ con mắt của một người đàn ông dị tính, phụ nữ được thể hiện với tư cách một vật thể thụ động của ham muốn đàn ông. Điều đó nhấn mạnh vai trò nam quyền trong điện ảnh, từ “điểm nhìn” là “phái mạnh” đã buộc khán giả phải nhìn nhận người phụ nữ từ quan điểm của một người đàn ông. Trong điện ảnh, những góc quay, hành động nhân vật, … đặc biệt là cách truyền tải nội dung bộ phim bị lệ thuộc vào con mắt của nam giới. Với điện ảnh, “male gaze” được phân chia cụ thể thành ba dạng điểm nhìn: của người quay/đạo diễn, của các nhân vật trong phim, của khán giả nam. Các học giả Tây Phương, nhất là các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ thuộc thập niên 70 từng khởi xướng bênh vực quyền lợi, giá trị và nhân phẩm của nữ giới, đã kết luận cho rằng nhãn quan một chiều, vừa miệt thị, hẹp hòi, vừa vị ngã, vị kỷ là đặc tính của hệ thống trọng nam, phụ hệ, tự tôn, tự trọng, kỳ thị nẵng nề về giới tính.