Mạng nào ổn định 3G/4G, giá thành hợp lý ở nông thôn?

  1. Công nghệ thông tin

Theo các bạn thì ở nông thôn, đi lại củng nhiều, nên dùng mạng nào ổn định 3G/4G ạ, và giá thành hợp lý
Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Mình nghĩ là Viettel vì Viettel phủ sóng nông thôn, miền núi tốt nhất so với các nhà mạng còn lại

Trả lời

Mình nghĩ là Viettel vì Viettel phủ sóng nông thôn, miền núi tốt nhất so với các nhà mạng còn lại

bạn dùng app OpenSignal 3G để kiểm tra khu vực mình ở mạng nào mạnh nhất nhé :)