1. Phong cách sống

Điều bạn từng làm trong quá khứ khiến bạn cảm thấy tự hào nhất ?

Từ khóa: phong cách sống, phong cách sống

Hồi đi học, năm lớp 8 thời đó làm lớp trưởng, trong một câu chuyện đấu tranh vì nghĩa, vì lớp đã "lãnh đạo" cả lớp nghỉ học thêm, kéo nhau đi 1 chuyến đi chơi biển vui nhất, có ý nghĩa nhất với tất cả những đứa tham gia ngày hôm đó. Lớp sau đó tất nhiên phải họp phụ huynh, mình bị cắt chức nhưng đứa nào lúc đó cũng YOLO :))

Hồi đi làm, những lần đấu tranh với bản thân, từ bỏ safe zone để bắt đầu những thứ rất thử thách, rất mới và đầy rủi ro. Nhưng ko có lần nào mình ko cảm thấy tự hào vì mình đã DÁM LÀM.

Noron! cũng là một trong những điều ý nghĩa mà mình cảm thấy tự hào về bản thân vì quá khứ mình đã dám từ bỏ Safe zone :) 

Trả lời

Hồi đi học, năm lớp 8 thời đó làm lớp trưởng, trong một câu chuyện đấu tranh vì nghĩa, vì lớp đã "lãnh đạo" cả lớp nghỉ học thêm, kéo nhau đi 1 chuyến đi chơi biển vui nhất, có ý nghĩa nhất với tất cả những đứa tham gia ngày hôm đó. Lớp sau đó tất nhiên phải họp phụ huynh, mình bị cắt chức nhưng đứa nào lúc đó cũng YOLO :))

Hồi đi làm, những lần đấu tranh với bản thân, từ bỏ safe zone để bắt đầu những thứ rất thử thách, rất mới và đầy rủi ro. Nhưng ko có lần nào mình ko cảm thấy tự hào vì mình đã DÁM LÀM.

Noron! cũng là một trong những điều ý nghĩa mà mình cảm thấy tự hào về bản thân vì quá khứ mình đã dám từ bỏ Safe zone :) 

Hồi cấp 3 học hóa ok lắm. Nhưng vì ko học thêm giáo viên đang dạy nên học kỳ 1 dù 8 phẩy nhưng vẫn bị "ko coi ra gì". Thế nên kỳ II 9.6, cho đám "cô yêu quý" hít khói hết.

Bốc đồng tuổi trẻ thôi, nhưng vẫn tự hào là nói đc, làm đc. 🤣🤣