Mạng xã hội là gì?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Mạng xã hội là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, giao lưu, học hỏi và giao tiếp đặc biệt là kết bạn với những người bạn ngoài nước

Trả lời

Mạng xã hội là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, giao lưu, học hỏi và giao tiếp đặc biệt là kết bạn với những người bạn ngoài nước

Mạng xã hội là một không gian như một xã hội thực thu nhỏ...Mà ở đó người với người có thể giao lưu, kết bạn, học hỏi, làm việc và là công cụ để kiếm thêm thu nhập...Bên cạnh đó còn là nơi sống ảo của một số người...
Mạng xã hội là nơi để ta giao lưu học hỏi , kết bạn, làm việc....
Nơi mọi người cùng kết nối,trao đổi. và đặc biệt có những người bạn ảo
Cập nhật những thông tin