Marketer trong Nam thường nghĩ gì về Marketer từ Bắc vào?

Các bạn làm Marketing trong Nam nếu gặp và làm việc chung với Marketer từ miền Bắc vào thì các bạn thấy có những gì khác biệt vậy ạ? Và các bạn nghĩ những yếu tố gì cần chuẩn bị trước khi Nam tiến để hòa nhập tốt? (thiên về kỹ năng)

Từ khóa: marketing, Marketing