Marketing có phải là lựa chọn an toàn với những người học trái ngành?

  1. Marketing

Mình thấy hiện nay hỏi đâu cũng có người bảo quan tâm đến Marketing dù học học trái ngành với tâm lý là nếu làm Marketing thì không cần phải có nhiều kiến thức chuyên ngành (để một người làm trái ngành vẫn có thể làm được). Mình thấy đa số những người đó chưa hiểu hết về Marketing và vẫn nghĩ đó là một công việc dễ dàng. Bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Từ khóa: 

marketing

Một điều mình thấy khá bất ngờ với giới trẻ hiện nay là họ coi Marketing là cái phao cứu sinh trong lúc mông lung không biết làm công việc gì cho phù hợp, trong khi chỉ biết marketing là một ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo và...có liên quan mật thiết đó đến truyền thông. Nhưng Marketing đòi hỏi ở ứng viên nhiều hơn như thế. Đi càng sâu vào Marting, mình lại thấy nó rất khó chứ không phải dễ. Thứ gọi là "insight" khách hàng, muốn tìm và đào sâu vào nó thôi, cũng là một quá trình đòi hỏi sự nỗ lực của cả team chứ không phải việc đơn giản. Vậy nên là, nên biết rõ ngành nghề mà mình hướng tới là gì đã rồi mới xác định có đi theo hay không.

Trả lời

Một điều mình thấy khá bất ngờ với giới trẻ hiện nay là họ coi Marketing là cái phao cứu sinh trong lúc mông lung không biết làm công việc gì cho phù hợp, trong khi chỉ biết marketing là một ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo và...có liên quan mật thiết đó đến truyền thông. Nhưng Marketing đòi hỏi ở ứng viên nhiều hơn như thế. Đi càng sâu vào Marting, mình lại thấy nó rất khó chứ không phải dễ. Thứ gọi là "insight" khách hàng, muốn tìm và đào sâu vào nó thôi, cũng là một quá trình đòi hỏi sự nỗ lực của cả team chứ không phải việc đơn giản. Vậy nên là, nên biết rõ ngành nghề mà mình hướng tới là gì đã rồi mới xác định có đi theo hay không.

Mình cảm thấy trái ngành hay không không quan trọng, quan trọng là họ có năng lực và có thể làm việc, có thể phát triển được với lĩnh vực đó.

Trên thực tế, hiện nay có rất nhiều người học marketing nhưng họ cũng đâu có làm đúng chuyên ngành đó, và cũng có những người đi làm trái ngành, họ đang làm công việc không phải chuyên ngành họ học nhưng họ rất thành công, thậm chí thành công hơn cả những người làm đúng chuyên ngành đó nữa.

Thực ra mình cũng thấy nhiều người bảo sau này sẽ theo Marketing nhưng hỏi ra thì họ không biết chính xác là mình sẽ làm gì. Nhưng nói chung là thử thì mới biết mình hợp không chứ. Cơ hội là để thử, tuổi trẻ là để trải nghiệm mà. Nếu thử mà thấy không hợp thì có thể chọn một thứ khác để tiếp tục trải nghiệm và khám phá bản thân thôi.