Marketing giỏi phải kiếm được tiền?

Nếu xét về một doanh nghiệp thì bất kỳ phòng ban nào cũng mang một nhiệm vụ làm sao để doanh nghiệp phải giảm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận. Vậy việc một chiến dịch truyền thông có thể thu hút được nhiều người biết đến nhưng không mang lại hiệu quả tăng sales có phải là thất bại không?

Từ khóa: Marketing

Nếu được nổi tiếng mà không tăng doanh thu thì có thể do các yếu tố sau:

  • Biết đến doanh nghiệp với tai tiếng chứ không phải nổi tiếng.
  • Nhu cầu cho thị trường trong thời gian đó là bảo hòa và đây là thời gian để xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng tương lai
  • Các yếu tố kinh tế, xã hội, chính trị,...đang có sự thay đổi mạnh nên ảnh hưởng đến việc kinh doanh
  • Sai đối tượng khách hàng mà nhà sản xuất hướng tới.

Và còn rất nhiều yếu tố khác nữa trước khi quyết định sự thành công hay thất bại của 1 chiến dịch truyền thông.

Trả lời

Nếu được nổi tiếng mà không tăng doanh thu thì có thể do các yếu tố sau:

  • Biết đến doanh nghiệp với tai tiếng chứ không phải nổi tiếng.
  • Nhu cầu cho thị trường trong thời gian đó là bảo hòa và đây là thời gian để xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng tương lai
  • Các yếu tố kinh tế, xã hội, chính trị,...đang có sự thay đổi mạnh nên ảnh hưởng đến việc kinh doanh
  • Sai đối tượng khách hàng mà nhà sản xuất hướng tới.

Và còn rất nhiều yếu tố khác nữa trước khi quyết định sự thành công hay thất bại của 1 chiến dịch truyền thông.