Muốn đầu tư chứng khoán nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

Từ khóa: Tài chính & Đầu tư

Mình cũng đang đầu tư đây, theo mình yếu tố quan trọng nhất vẫn phải là kiến thức, mà để có được kiến thức thì phải đi học thôi. Bạn có thể tham gia khoá học hoặc mua sách về tự đọc, tự nghiên cứu. Mình bắt đầu đọc từ đầu năm, cũng được một vài cuốn rồi.

Nếu cảm thấy đọc mà không hiểu, chưa đủ tự tin thì như cách mình đang làm đó là gửi tiền cho các chuyên gia họ đi đầu tư hộ. Hiện tại mình đang đầu tư vào 2 quỹ mở là Manulife và một quỹ của Vietcombank. Dự định là sang năm sau khi có kiến thức đầy đủ hơn sẽ tự mua cổ phiếu để hưởng lãi cao hơn.Trả lời

Mình cũng đang đầu tư đây, theo mình yếu tố quan trọng nhất vẫn phải là kiến thức, mà để có được kiến thức thì phải đi học thôi. Bạn có thể tham gia khoá học hoặc mua sách về tự đọc, tự nghiên cứu. Mình bắt đầu đọc từ đầu năm, cũng được một vài cuốn rồi.

Nếu cảm thấy đọc mà không hiểu, chưa đủ tự tin thì như cách mình đang làm đó là gửi tiền cho các chuyên gia họ đi đầu tư hộ. Hiện tại mình đang đầu tư vào 2 quỹ mở là Manulife và một quỹ của Vietcombank. Dự định là sang năm sau khi có kiến thức đầy đủ hơn sẽ tự mua cổ phiếu để hưởng lãi cao hơn.