Mắt bạn có bị đánh lừa bởi "Ảo giác quang học"?

  1. Khoa học

Ô A và ô B thực chất có màu giống hệt nhau, nhưng hầu hết mọi người đều không nhận ra và đều nhìn thấy ô A đậm hơn ô B.

Mình đã thử check lại bằng Photoshop và đúng là ô A và B có màu giống nhau thật (mã màu là #787877)

Mắt bạn có bị ảo giác quang học này đánh lừa không?

Từ khóa: 

ảo giác quang học

,

khoa học

Zoom lên, che hết mấy ô xung quanh lại sẽ thấy giống nhau.

Nhìn hình này mà ai thấy được 2 ô giống màu nhau thì cần mang đi nghiên cứu 🤣🤣

Trả lời

Zoom lên, che hết mấy ô xung quanh lại sẽ thấy giống nhau.

Nhìn hình này mà ai thấy được 2 ô giống màu nhau thì cần mang đi nghiên cứu 🤣🤣