Làm việc từ xa, có những lợi ích và hạn chế gì?

  1. Phong cách sống

Mình luôn tự hỏi vì sao hàng ngày cứ phải  tới một văn phòng với những máy móc, môi trường tĩnh lặng, tẻ nhạt để tư duy, sáng tạo?
Liệu môi trường như thế thì sáng tạo sẽ được bao nhiêu?
Tại sao không làm việc từ xa? Chẳng phải nhiều công ty nước ngoài họ cũng đã làm như vậy?
Từ khóa: 

phong cách sống

Em thì lại là kiểu người không thể làm việc từ xa chị Chun ạ. :( Phải tới công ty, làm việc với người này người kia, cùng hòa vào không khí của môi trường làm việc thì em mới có động lực làm. Chứ làm từ xa là em chỉ có lười thây thối ra thôi.

Trả lời

Em thì lại là kiểu người không thể làm việc từ xa chị Chun ạ. :( Phải tới công ty, làm việc với người này người kia, cùng hòa vào không khí của môi trường làm việc thì em mới có động lực làm. Chứ làm từ xa là em chỉ có lười thây thối ra thôi.

Làm việc từ xa mình nghĩ có thể giúp cho việc tuyển dụng tốt nhất với việc thu hút được những nguồn lực đa dạng nhất. Nó cũng đồng thời giúp DN tiết kiệm được kha khá chi phí (văn phòng, vận hành...) & Nhân viên thì được chủ động thời gian, happy hơn, tự do hơn.

Hạn chế của việc này là ko thể xây dựng được tính gắn kết của tổ chức. Thêm nữa, việc trao đổi công việc cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu các công ty có process và phân công công việc rõ ràng theo dự án và vai trò thì hình thức này có thể áp dụng. (điển hình như các cty oursource có thể áp dụng hình thức này)

Nói chung hình thức này đòi hỏi tính tổ chức, quy trình tốt & KPI hiệu quả cviec phải rõ ràng :))