Máu động vật có chia ra các nhóm khác biệt như người không?

  1. Sinh vật cảnh

Hệ thống nhóm máu trên cơ thể người được phân loại thành 4 nhóm lớn là A, B, AB và O dựa trên đặc điểm kháng nguyên của máu. Động vật cũng có máu nhưng không biết có các nhóm máu như thế không nhỉ?

Từ khóa: 

sinh vật cảnh

Loài chó có hơn 8 loại kháng nguyên khác nhau, có thể gắn vào các tế bào hồng cầu của chúng, phần lớn được gọi là Dog Erythrocyte Antigen (DEA 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7). Thông thường, các cá thể thuộc cùng một giống chó sẽ có nhóm máu giống nhau. Ví dụ, 60% chó săn xám thuộc nhóm DEA 1.1 âm (nhóm chuyên cho). Các nhóm máu chó mới vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu và phát hiện, nhóm máu Dal mới đây là một ví dụ, chúng chỉ có thể được tìm thấy trên những chú chó đốm Dalmatian.

Không như chó, mèo lại chỉ có hai loại kháng nguyên là A và B. Tuy nhiên, những kháng nguyên A và B này không giống như loại có trên người. Không tồn tại nhóm chuyên cho hay chuyên nhận phổ biến trên mèo. Đại đa số (khoảng 90%) mèo nhà thuộc nhóm máu A, trong khi đó, một số giống mèo thuần chủng ít gặp hơn lại có nhóm B. Vẫn có nhóm máu AB, nhưng rất hiếm.

Giống với chó, nhóm máu của ngựa được tổ chức theo chi giống, nhưng loài ngựa có tới 30 nhóm máu khác nhau, là tổ hợp của 8 loại kháng nguyên (A, C, D, K, P, Q, U – đã được thế giới công nhận, và T – hiện vẫn đang được nghiên cứu).

Nhóm máu của bò thì phức tạp hơn với 11 nhóm máu chính (A, B, C, F, J, L, M, R, S, T, Z), nhưng nhóm máu B lại bao gồm hơn 60 loại kháng nguyên khác nhau, dẫn đến việc truyền máu bò sao cho khớp gặp nhiều khó khăn hơn.

Trả lời

Loài chó có hơn 8 loại kháng nguyên khác nhau, có thể gắn vào các tế bào hồng cầu của chúng, phần lớn được gọi là Dog Erythrocyte Antigen (DEA 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7). Thông thường, các cá thể thuộc cùng một giống chó sẽ có nhóm máu giống nhau. Ví dụ, 60% chó săn xám thuộc nhóm DEA 1.1 âm (nhóm chuyên cho). Các nhóm máu chó mới vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu và phát hiện, nhóm máu Dal mới đây là một ví dụ, chúng chỉ có thể được tìm thấy trên những chú chó đốm Dalmatian.

Không như chó, mèo lại chỉ có hai loại kháng nguyên là A và B. Tuy nhiên, những kháng nguyên A và B này không giống như loại có trên người. Không tồn tại nhóm chuyên cho hay chuyên nhận phổ biến trên mèo. Đại đa số (khoảng 90%) mèo nhà thuộc nhóm máu A, trong khi đó, một số giống mèo thuần chủng ít gặp hơn lại có nhóm B. Vẫn có nhóm máu AB, nhưng rất hiếm.

Giống với chó, nhóm máu của ngựa được tổ chức theo chi giống, nhưng loài ngựa có tới 30 nhóm máu khác nhau, là tổ hợp của 8 loại kháng nguyên (A, C, D, K, P, Q, U – đã được thế giới công nhận, và T – hiện vẫn đang được nghiên cứu).

Nhóm máu của bò thì phức tạp hơn với 11 nhóm máu chính (A, B, C, F, J, L, M, R, S, T, Z), nhưng nhóm máu B lại bao gồm hơn 60 loại kháng nguyên khác nhau, dẫn đến việc truyền máu bò sao cho khớp gặp nhiều khó khăn hơn.

K nhá máu ở động vật bậc thấp k có màu đỏ như máu động vật bậc cao