Mình có nên ứng tuyển 2 công ty cùng một lúc?

  1. Thấu Ngành Hiểu Nghề

  2. Thinking Hub

Nếu mình đang ứng tuyển 1 công ty và còn 1 vòng nữa, thì mình có thể ứng tuyển công ty khác trong thời gian đó được không mọi người?

Từ khóa: 

thấu ngành hiểu nghề

,

thinking hub

Hoàn toàn được bạn ơi, quan trọng là cách ứng xử của bạn sau đó như thế nào. Như anh Vinh nói nhảy việc cũng có văn hóa của nhảy việc á, không ai ngăn cấm bạn đi tới một môi trường phù hợp hơn với bạn. Với lại mình cũng không thể đặt hết thời gian của mình vào một nơi, đoi khi nó làm phí thời gian. Giả sử công ty bạn đang ứng tuyển vòng cuối cùng bạn trượt, thì những công ty khác là cơ hội cho bạn. Cơ mà cũng nên xử sự khéo léo sao cho các HR không biết mồn một nha, vì bình thường mình thấy họ không thích những ứng viên như vậy lắm, tuy mình không làm gì sai =)))

Trả lời

Hoàn toàn được bạn ơi, quan trọng là cách ứng xử của bạn sau đó như thế nào. Như anh Vinh nói nhảy việc cũng có văn hóa của nhảy việc á, không ai ngăn cấm bạn đi tới một môi trường phù hợp hơn với bạn. Với lại mình cũng không thể đặt hết thời gian của mình vào một nơi, đoi khi nó làm phí thời gian. Giả sử công ty bạn đang ứng tuyển vòng cuối cùng bạn trượt, thì những công ty khác là cơ hội cho bạn. Cơ mà cũng nên xử sự khéo léo sao cho các HR không biết mồn một nha, vì bình thường mình thấy họ không thích những ứng viên như vậy lắm, tuy mình không làm gì sai =)))

Ứng tuyển tới đi bạn. Sau đó, nếu may mắn trúng thì có thể đc chọn lựa. Có thể có ng sẽ nói ích kỷ. Nhưng tại sao công ty có thể phỏng vấn 1 lần vài chục ng, mà tôi ko thể phỏng vấn cùng 1 lúc 2 công ty.
Ngay cả nếu đang làm ở 1 nơi thì xin 1 chỗ khác rồi nghỉ chỗ này vẫn đc thôi. Nhưng nhớ là nên theo quy tắc phải báo trước thời gian nghỉ, bàn giao công việc đầy đủ rồi mới nghỉ, chứ đừng có nghỉ ngang. Nhảy việc ko là vấn đề nhưng phải có văn hóa nhảy việc.
Tóm lại bạn cứ rải hồ sơ đi, 10 đơn chắc gì đc 1 đâu mà phải lăn tăn. 😂😂

Why not? Bạn không chỉ được ứng tuyển công ty khác mà còn có thể ở nhiều công ty khác nếu bạn muốn. Bình thường mn đều có phương án dự phòng mà, bạn đâu đảm bảo được là mình chắc chắn sẽ được vào đâu. Miễn là khi bạn đỗ tất cả và không chọn công ty nào thì nên viết 1 email để gửi lời xin lỗi hoặc cảm ơn đến công ty đó.