Mình đang thắc mắc ngoài vũ trụ có gì ?

  1. Khoa họcdoctor-strange-movie-multiverse

mình đang thắc mắc ngoài vũ trụ có gì, ví dụ ngoài vũ trụ có không gian khác, không gian đó chứa trong gì, và cái chứa trong đó lại ở trong gì... một vòng lẫn quẫn nghe hack não nhưng nghe nói ông phật tổ đã thấy hết mọi thứ trên đời này từ con vi khuẩn đến vũ trù, dù thời đó chưa có thiết bị công nghệ mà ngành vật lý còn chưa ra đời ???

Từ khóa: 

vũ trụ

,

thời gian

,

khoa học

câu hỏi của bạn rất hay nhưng nói thật vấn đề này vẫn đang còn nhiều tranh cãi. Bạn biết về năng lượng tối chứ, thứ mà các nhà khoa học cứ luyên thuyên mỗi khi nhắc về vũ trụ ấy, năng lượng tối này đã tạo ra một lực khiến cho các ngân hà ngày một xa nhau, còn người đã phát hiện ra được điều này khi quan sát vũ trụ về kính thiên văn Hubble, rồi họ kết luận ràng "vũ trụ đang mở rộng nó đang mở ra". Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là vũ trụ đang nằm trong một thứ gì đó to hơn nó bởi gì nếu nó to lớn và vĩ đại nhất thì cần gì phải nở ra nữa chứng tỏ có một không gian lớn hơn đang chứa đựng vũ trụ, thứ đó là gì, có thể là một siêu không gian chứa trong nó rất nhiều vũ trụ khác, mình cũng không rõ nữa. hì hì

Trả lời

câu hỏi của bạn rất hay nhưng nói thật vấn đề này vẫn đang còn nhiều tranh cãi. Bạn biết về năng lượng tối chứ, thứ mà các nhà khoa học cứ luyên thuyên mỗi khi nhắc về vũ trụ ấy, năng lượng tối này đã tạo ra một lực khiến cho các ngân hà ngày một xa nhau, còn người đã phát hiện ra được điều này khi quan sát vũ trụ về kính thiên văn Hubble, rồi họ kết luận ràng "vũ trụ đang mở rộng nó đang mở ra". Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là vũ trụ đang nằm trong một thứ gì đó to hơn nó bởi gì nếu nó to lớn và vĩ đại nhất thì cần gì phải nở ra nữa chứng tỏ có một không gian lớn hơn đang chứa đựng vũ trụ, thứ đó là gì, có thể là một siêu không gian chứa trong nó rất nhiều vũ trụ khác, mình cũng không rõ nữa. hì hì

Theo Thuyết Dây (chưa được chứng minh), thì vũ trụ chúng ta tồn tại trong 1 siêu không gian 10 chiều. Và ở siêu không gian ấy sẽ có đa vũ trụ khác nhau. Quan điểm này rất giống Niết Bàn trong Phật giáo. Còn vì sao phải là 10 chiều thì do mặt toán học chỉ trong 10 chiều các định luật vật lý hiện tại chúng ta mới đúng. Vì đây là 1 thuyết chưa được chứng minh nên đây chỉ là dự đoán. Còn về các giáo lý của tôn giáo, người ta vẫn tranh cãi rất nhiều xung quanh vấn đề đó, chỉ khi nào con người chúng ta thông suốt mọi điều trong vũ trụ này thì mới giải đáp được tất cả.

Theo t biết thì tất cả mọi thứ đều là năng lượng chỉ là hình thái của năng lượng đó được biểu diễn như nào thôi. Có một video khá hay trên TED mình từng xem bạn xem qua xem:

Just how small is an atom?