Nếu bạn là một tác giả, bạn sẽ đặt tiêu đề cho cuốn sách đầu tiên của bạn là gì?

  1. Sách

Cuốn sách đầu tiên của mình sẽ là "Lắng nghe và thấu hiểu".

Từ khóa: 

đặt tên sách

,

cuốn sách đầu tiên

,

tác giả và tác phẩm

,

sách

mình thì có thể là "nam bắc triều diễn nghĩa" hoặc "biến động triều Lê".

Trả lời

mình thì có thể là "nam bắc triều diễn nghĩa" hoặc "biến động triều Lê".

Tập 1:"Giết con chim bồ câu"

Tập 2: "Đừng để mèo ngồi trên cửa sổ"

Tập 3: Mình chưa nghĩ ra

Đó là viết về những mơ mộng, sũy nghĩ, trải nghiệm ảo tưởng của mình về giai đoạn cuộc đời chẳng hạn :))

"Làm một chú cá bơi trong đám mây đen."

Cuộc đời không chỉ là mơ
Cuốn sách đầu tiên cuả mình là: '' Tôi hạnh phúc và bạn cũng thế'' 😄
My 20’s

"Trái đất hành tinh trẻ con"vì khi sinh ra bạn tập bò rồi đi rồi nói và trưởng thành có gia đình sinh con và chăm sóc con cái rồi đến 60 70t bạn quay trở về thành trẻ con từ từ mất đi trí nhớ rồi không nói được rồi không đi được rồi không bò được và nằm đó để con cái chăm sóc như bạn đã từng chăm sóc chúng.và ra đi.

Cuốn sách đầu tiên của mình sẽ là “ Cuộc sống muôn màu”
Tôi và những gì mình đã bỏ qua

Mình sẽ đặt tên cuốn sách đầu tiên là: “ Lẽ sống”