Nếu cuộc đời bạn là một quyển sách, bạn sẽ đặt tên nó là gì?

  1. Giáo dục

  2. Văn hóa

  3. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

giáo dục

,

văn hóa

,

kỹ năng mềm

Chắc là mình không có một danh từ cụ thể nào đâu ^^ còn nếu là một cuốn sách thì mình nghĩ chủ đề của nó sẽ là "tình yêu thương". Là trao đi yêu thương - nhận lại yêu thương - mong muốn được yêu thương - lan tỏa yêu thương.

==

Trả lời

Chắc là mình không có một danh từ cụ thể nào đâu ^^ còn nếu là một cuốn sách thì mình nghĩ chủ đề của nó sẽ là "tình yêu thương". Là trao đi yêu thương - nhận lại yêu thương - mong muốn được yêu thương - lan tỏa yêu thương.

==

Câu hỏi rất dể thương !

Đó là quyển sách "ta là ai?" hoặc là "tôi có phải là TÔI"

Mình chưa viết hết cuốn sách để mà đặt tên được ấy. Nhưng mình xuất bản được mấy quyển phụ liên quan đến các giai đoạn cuộc đời rồi. Như quyển "Các cách sinh tồn khi bạn ngồi bàn 1" hay "Cười nhiều vui đến thế sao?" ^^

Mặc kệ thiên hạ - sống như người Nhật