Thần, Phật, Chúa vì sao không giúp để con người bớt khổ?

  1. Tâm linh

Thần, phật, chúa quyền năng như vậy, có thể thực hiện rất nhiều phép lạ. Vậy tại sao không hù phép cho con người đỡ khổ?

Từ khóa: 

tâm linh

Một ngày kia, Phật chỉ trăng, bảo các đệ tử: "Kìa là mặt trăng: cứ ngó theo ngón tay ta thì thấy. Nhưng, nên nhớ: ngón tay ta không phải là trăng. Những lời ta giảng về Đạo cũng vậy: các con cứ nghe lời ta giảng mà tìm Đạo. Nhưng nên nhớ: lời giảng của ta không phải là Đạo.
Phật cho chúng ta con đường để bớt khổ. Nhưng chúng ta ko biết sử dụng, hoặc sử dụng sai lạc, từ đó mà khổ thêm khổ.
Đâu phải những bậc thành đạo ko giúp con người bớt khổ. Nhưng thoát khổ không phải là 1 phép màu, 1 điều ước, 1 sự thần kỳ. Mà thoát khổ là việc của mỗi cá nhân. Người nào muốn thoát phải tự thân vận động. Đó chính là con đường tu tập.
Nó cũng giống như Moses đưa người Do Thái thoát Pharaon. Thiên Chúa tạo ra con đường rẽ nước ngang Hồng Hải, nhưng những người Israel phải là người đi qua. Người Do Thái phải tự mình đi, tự mình thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi Pharaon, nhưng phải tự họ đi. Thiên Chúa có thể đưa họ đến thẳng vùng đất lành, nhưng đó ko phải là thực sự thoát khổ.
Không phải Chúa ko giúp, mà chúng ta ko chịu tự giúp chính mình mà thôi.
Trả lời
Một ngày kia, Phật chỉ trăng, bảo các đệ tử: "Kìa là mặt trăng: cứ ngó theo ngón tay ta thì thấy. Nhưng, nên nhớ: ngón tay ta không phải là trăng. Những lời ta giảng về Đạo cũng vậy: các con cứ nghe lời ta giảng mà tìm Đạo. Nhưng nên nhớ: lời giảng của ta không phải là Đạo.
Phật cho chúng ta con đường để bớt khổ. Nhưng chúng ta ko biết sử dụng, hoặc sử dụng sai lạc, từ đó mà khổ thêm khổ.
Đâu phải những bậc thành đạo ko giúp con người bớt khổ. Nhưng thoát khổ không phải là 1 phép màu, 1 điều ước, 1 sự thần kỳ. Mà thoát khổ là việc của mỗi cá nhân. Người nào muốn thoát phải tự thân vận động. Đó chính là con đường tu tập.
Nó cũng giống như Moses đưa người Do Thái thoát Pharaon. Thiên Chúa tạo ra con đường rẽ nước ngang Hồng Hải, nhưng những người Israel phải là người đi qua. Người Do Thái phải tự mình đi, tự mình thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi Pharaon, nhưng phải tự họ đi. Thiên Chúa có thể đưa họ đến thẳng vùng đất lành, nhưng đó ko phải là thực sự thoát khổ.
Không phải Chúa ko giúp, mà chúng ta ko chịu tự giúp chính mình mà thôi.

Trong vũ trụ bao la đến nay vẫn duy nhất Trái đất có đủ hàng tỷ yếu tố để duy trì sự sống. Như con cá ở trong cái bể của ông chủ mình. Nó được chủ ban cho nước, cũng cấp ôxxi và thức ăn để sống trong bể cá ấy. Đôi khi nó cũng muốn vượt ra ngoài khỏi cuộc sống lệ thuộc nhưng vô vọng. Nó muốn kiện chủ nó chăng?

Loài người là gì? Trái Đất là gì? Có phải là cái bể của loài người không? Mọi thứ ban cho xung quanh vẫn không đủ cho loài người thỏa mãn, chỉ khi hơi thở nó tắt đi thì mới thôi.

Vậy xin đừng hỏi tại sao? Mà hãy tìm cầu cho gặp được Đấng ban cho là Chủ mình mà xin điều mong muốn.

Mọi vật dụng sản xuất ra đều có hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Đấng Tạo Hóa cũng hướng dẫn loài người sống theo đường lối của Ngài song hầu hết con người không muốn làm theo sự dạy dỗ đó, mà mỗi người sống tùy theo ý muốn của mình.

Đó là căn nguyên của sự đau đớn và khổ nhọc cùng tai vạ. Chẳng khác nào bạn đã làm sai hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, kq là sản phẩm bị phá hủy. Con người thì chết mất trong sự đau đớn.

Họ là người như bạn nhưng là những bậc đại giác ngộ về trí tuệ, họ để lại đạo của mình để giúp mọi người tu tập để thoát khổ rồi đấy thôi. Họ đâu phải là ông thần, ông thánh hay ông bụt với phép thuật đâu.

Mình nghĩ là có chứ nhỉ? Người luôn tạo cơ hội cho chúng ta bòn phước chỉ là chúng ta có làm hay không thôi. Trước giờ mình vẫn luôn tin tưởng vào luật nhân quả, gieo nhân nào thì gặp quả đấy, chứ cái gì cũng tốt đẹp thì đâu gọi là cuộc đời nữa, cái gì cũng tốt thì mình cũng không biết được giá trị cuộc sống nằm ở đâu, lí do mình đến với cuộc đời này là gì

Lý thuyết nhà Phật chẳng đã là chỉ ra nguyên nhân và phương pháp cho con người thoát khỏi cái "đau khổ " (dukkha) hay sao? Dukkha là Stress, Sufferring, Pain, unhappiness and unsatisfactoriness. Ngài đã giảng cho the Four Noble Truths (Tứ diệu đế ) là căn bản thoát khỏi vòng lẩn quẩn của Dukkha

Chúa Jesus cũng có nói "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust in me" hay là "A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another" - Tình yêu mới chiến thắng hận thù ganh ghét và đau khổ