Youtube có những nút giải thưởng danh giá nào?

 1. Marketing

 2. Truyền thông đa phương tiện

Giải thưởng nhà sáng tạo Youtube thường biết đến với tên gọi là Nút Play Youtube (Youtube Play Buttons) là giải thưởng từ Youtube nhằm công nhận tài năng của các nhà sáng tạo Youtube.

Vậy Youtube có những giải thưởng danh giá nào?

Từ khóa: 

youtube

,

giai_thuong_youtube

,

marketing

,

truyền thông đa phương tiện

 1. Nút Bạc tương ứng với 100.000 người đăng ký kênh YouTube.
 2. Nút Vàng tương ứng với 1.000.000 người đăng ký kênh YouTube.
 3. Nút Kim Cương tương ứng với 10.000.000 người đăng ký kênh YouTube.
 4. Nút Kim Cương Đỏ tương ứng với 100.000.000 người đăng ký kênh YouTube.
Trả lời
 1. Nút Bạc tương ứng với 100.000 người đăng ký kênh YouTube.
 2. Nút Vàng tương ứng với 1.000.000 người đăng ký kênh YouTube.
 3. Nút Kim Cương tương ứng với 10.000.000 người đăng ký kênh YouTube.
 4. Nút Kim Cương Đỏ tương ứng với 100.000.000 người đăng ký kênh YouTube.

Nên thêm giải thưởng Cống hiến cho các content có nội dung truyền cảm hứng, truyền động lực. Cá nhân mình thì muốn trao giải thưởng cho anh Nguyễn Hữu Trí

Hiện tại có 5 loại nút Youtube. Sau khi một kênh YouTube được xác minh và đạt đến các mốc người theo dõi cụ thể và kênh đó rõ ràng tuân thủ các nguyên tắc cộng đồng của Youtube, thì kênh đó đủ điều kiện nhận Phần thưởng cho Người sáng tạo trên YouTube. Mỗi nút sẽ đại diện cho một số lượng người đăng ký kênh khác nhau.
 1. Nút Play Bạc dành cho các kênh có số lượng người đăng ký đạt mốc 100.000.
 2. Nút Play Vàng dành cho các kênh có số lượng người đăng ký đạt mốc 1.000.000

 3. Nút Play Kim Cương dành cho các kênh có số lượng người đăng ký đạt mốc 10.000.000.

 4. Nút Ruby người ta còn gọi là nút Ruby dành cho các kênh vượt qua mốc 50.000.000 người đăng ký.

 5. Nút Play Kim Cương Đỏ cho các kênh vượt mốc 100.000.000 đăng ký kênh

Nút bạc YouTube: đạt số lượng 100.000 người đăng ký.
Nút vàng YouTube: đạt số lượng 1.000.000 người đăng ký.
Nút kim cương YouTube: đạt số lượng 10.000.000 người đăng ký.
Nút ruby YouTube: đạt số lượng 50.000.000 người đăng ký.
Nút kim cương đỏ YouTube: đạt số lượng 100.000.000 người đăng ký.