Nếu cuộc đời bạn là một cuốn sách, bạn sẽ đặt tên nó là gì?

  1. Sách

Không biết mọi người sẽ đặt là gì nhỉ, hay là không tên ^^

Từ khóa: 

sách

"Nghèo " hết !
Trả lời
"Nghèo " hết !
Cõ lẽ mình sẽ đặt nó 1 cái tên lạ lùng như bản thân hiện tại. Chỉ có thuốc lá , không có gạt tàn.
Một nửa của 13 là 8.
Không có quy luật, chỉ có cảm hứng, sáng tạo và vui vẻ

Trăm năm cô đơn

Mình thì không cần phải đặt tên. Vì đã có sách viết về cuộc đời của mình rồi
Đó chính là quyển "Những người khốn khổ"

Nếu cuộc đời của mình là một cuốn sách, thì mình sẽ đặt tên cho nó là "Tép". Vì mình không thể nào nghĩ ra được một cái tên hoa mỹ nào cả =]]] Bao nhiêu chữ nghĩa nó cứ bay đi đâu hết =]]]

Chắc là kẻ theo đuổi ánh sáng =)))) mình là một con fangirl đam mê theo đuổi idol. Phương châm của mình là không cần gì, chỉ cần nhìn thấy họ hạnh phúc. Nghe vô tri nhỉ nhưng họ hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc😂https://cdn.noron.vn/2023/02/16/11535183155257382-1676542481.png

Chỉ bóng không hình