Mình gặp lỗi khi chơi game GTA Vice City?

https://cdn.noron.vn/2021/03/29/87270183075124-1617027655.jpg

Mình vừa tải chơi lại game GTA vice city, lúc mở phần loadgame thì nhận đươc lỗi này, ae bạn hữu ai có cách khắc phục xin được chỉ giáo

Từ khóa: gta vice, lỗi khi loadgame, Game
Lỗi này chắc do game cũ mà chơi trên win 10 chứ gì. Bạn vào properties của file exe của game (file mà cái shortcut chạy game ngoài desktop link đến). Trong tag Compatibility đánh dấu ô Run this program in compatibility..., rồi chọn winxp hoặc 98 gì đấy.
Với cả vào system properties (phím alt+break thì phải), tag advance, mục perfomance, bấm vào setting, ra hộp thoại. Tag Data ex... gì gì đấy, đánh dấu ô turn on DEp all program...., rồi add cái file ở trên vào. Xong vào game lại thử nhé.

Trả lời

Lỗi này chắc do game cũ mà chơi trên win 10 chứ gì. Bạn vào properties của file exe của game (file mà cái shortcut chạy game ngoài desktop link đến). Trong tag Compatibility đánh dấu ô Run this program in compatibility..., rồi chọn winxp hoặc 98 gì đấy.
Với cả vào system properties (phím alt+break thì phải), tag advance, mục perfomance, bấm vào setting, ra hộp thoại. Tag Data ex... gì gì đấy, đánh dấu ô turn on DEp all program...., rồi add cái file ở trên vào. Xong vào game lại thử nhé.