1. Phong cách sống

Mình không biết vì sao càng lớn bản thân mình càng ngày càng lười và cùng với đó là làm việc gì mình cũng kh còn cảm thấy thú vị nữa và mình muốn thoát ra khỏi sự lười biếng này nhưng mình kh biết làm thế nào cả?

Từ khóa: phong cách sống

Sau mỗi ngày như vậy mình thường chạy bộ để giảm bớt stress trong người. Rồi suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn. Bản thân công việc mình làm giúp gì được cho team cho sản phẩm cuối cùng công việc mình làm giúp gì được cho bản thân mình. Bạn cũng có thể trò chuyện với những người bạn cùng ngành nghề sẽ thấy mình cần bổ sung nhiều thức tự dưng bạn sẽ có động lực. Cuối cùng thì mình nghĩ đến gia đình. Chúc bạn buổi tối vui vẻ 😁

Trả lời

Sau mỗi ngày như vậy mình thường chạy bộ để giảm bớt stress trong người. Rồi suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn. Bản thân công việc mình làm giúp gì được cho team cho sản phẩm cuối cùng công việc mình làm giúp gì được cho bản thân mình. Bạn cũng có thể trò chuyện với những người bạn cùng ngành nghề sẽ thấy mình cần bổ sung nhiều thức tự dưng bạn sẽ có động lực. Cuối cùng thì mình nghĩ đến gia đình. Chúc bạn buổi tối vui vẻ 😁

Cái bạn cần là động lực, mục tiêu gì đó để phấn đấu.

VD ny bạn nói thích bạn thành 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn chẳng hạn thì bạn sẽ có động lực để đi tập gym. Hay bạn thấy cực kỳ thích 1 con BMWx8 chẳng hạn -> bạn cắm đầu vào cầy tiền, làm việc để mua xe. Hoặc là bạn thấy thích sang Nhật sống thì bạn sẽ có động lực học tiếng Nhật thôi.

Hãy xác định 1 mục tiêu rõ ràng trước đã.