Mình muốn hỏi ai biết cách áp dụng luật hấp dẫn thành công ạ.mình cảm ơn?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Cũng khó mà giải thích như thế nào, nhưng mình biết cái cảm giác thôi thúc đó lớn như thế nào, và khi đã làm được một lần thì sẽ biết cách làm một lần nữa. Cho nên, mình nghĩ cái này phụ thuộc vào mức độ cảm thụ và thôi thúc của cá nhân. Điều duy nhất mình có thể nói là bạn phải có niềm tin, càng mãnh liệt càng tốt, rằng điều mình mong muốn đó sẽ xảy ra, và đừng từ bỏ một cơ hội nào xảy đến. Cái mà vũ trụ này "gửi tặng" cho bạn không phải là một kết quả mỹ mãn, mà là một chuỗi những kết quả và lợi thế giúp bạn có được điều mình mong muốn... Quan điểm của mình là như vậy, nhưng rất có thể mình sai.
Trả lời
Cũng khó mà giải thích như thế nào, nhưng mình biết cái cảm giác thôi thúc đó lớn như thế nào, và khi đã làm được một lần thì sẽ biết cách làm một lần nữa. Cho nên, mình nghĩ cái này phụ thuộc vào mức độ cảm thụ và thôi thúc của cá nhân. Điều duy nhất mình có thể nói là bạn phải có niềm tin, càng mãnh liệt càng tốt, rằng điều mình mong muốn đó sẽ xảy ra, và đừng từ bỏ một cơ hội nào xảy đến. Cái mà vũ trụ này "gửi tặng" cho bạn không phải là một kết quả mỹ mãn, mà là một chuỗi những kết quả và lợi thế giúp bạn có được điều mình mong muốn... Quan điểm của mình là như vậy, nhưng rất có thể mình sai.
Tin vào bản năng của mình ấy bạn, như bọn tây nó cứ viết ra mấy cái hoang đường ko tưởng như là intenet hay lên mặt trăng ấy nhưng rồi lần lượt nó làm được hết đấy như.hi bạn làm được tôi cũng được hưởng, tôi gét cái văn hoá tôi làm được bạn ko có lợi gì