Mới bắt đầu học lý chuyên thì nên học ntn?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Vật lý có nhiều phần. Thường mới bắt đầu thì sẽ thiên về Cơ Học. Sau đó đến Nhiệt, Điện, Quang,....

Đầu tiên khi học kiến thức nào cũng phải nắm rõ để phân tích được hiện tượng vật lý. Ví dụ con lắc chuyển động như thế nào, khi nào thì dây treo bị chùng, vận tốc cực đại/cực tiểu ở vị trí nào,...

Sau đó là vận dụng toán học như: vector, hình học, lượng giác, phương trình, bất phương trình,... Để giải.

Cần hiểu rõ về vector, vì đa số các đại lượng vật lý là có hướng. Nếu mới lớp 9 thì chưa được học nên khá vất vả nếu gặp bài phải dùng vector.

Năng lực giải phương trình và bất phương trình phải tốt. 

Đó là cơ bản, còn nâng cao hơn phải học cả tích phân, số phức,.... 

Hỏi thầy giáo sách nào hay mà mua. Cẩn thận vì ngoài hiệu sách cũng lắm sách này sách kia. Đọc thêm báo Vật Lý và Tuổi Trẻ cũng khá hay, có cả phần dành cho các bạn yêu toán.

Tóm lại, phân tích được hiện tượng, và giải quyết được phần toán. 

Trả lời

Vật lý có nhiều phần. Thường mới bắt đầu thì sẽ thiên về Cơ Học. Sau đó đến Nhiệt, Điện, Quang,....

Đầu tiên khi học kiến thức nào cũng phải nắm rõ để phân tích được hiện tượng vật lý. Ví dụ con lắc chuyển động như thế nào, khi nào thì dây treo bị chùng, vận tốc cực đại/cực tiểu ở vị trí nào,...

Sau đó là vận dụng toán học như: vector, hình học, lượng giác, phương trình, bất phương trình,... Để giải.

Cần hiểu rõ về vector, vì đa số các đại lượng vật lý là có hướng. Nếu mới lớp 9 thì chưa được học nên khá vất vả nếu gặp bài phải dùng vector.

Năng lực giải phương trình và bất phương trình phải tốt. 

Đó là cơ bản, còn nâng cao hơn phải học cả tích phân, số phức,.... 

Hỏi thầy giáo sách nào hay mà mua. Cẩn thận vì ngoài hiệu sách cũng lắm sách này sách kia. Đọc thêm báo Vật Lý và Tuổi Trẻ cũng khá hay, có cả phần dành cho các bạn yêu toán.

Tóm lại, phân tích được hiện tượng, và giải quyết được phần toán. 

Nắm công thức và luyện nhiều btap các chuyên đề.
Chú ý nghe thầy cô giảng và đặc biệt đừng để sai ng*