[mỗi ngày một vấn đề ]: chuyện con-người về nhu Cầu thoả mãn?

Con người ai cũng sinh ra có những nhu cầu về vật chất lẫn tinh thần. Ai cũng phần con trong mỗi tâm hồn mình. Vì phần con nên mình mới ă, mới ham muốn và ra sức thoả mãn... Con phần người làm ta trưởng thành, tư duy tốt, sáng tạo, làm việc,... Nhưng ngày nay Sao quá nhiều những cây chuyện thương tâm khi con người k thể khống chế phần con cong mình, bao nhiêu vu cưỡng hiếp da man, sống bầy đàn, nhu Cầu giải thoát bằng tâm linh huyền hoặc chính mình,... Không lẻ xã hộ đang giết chết con người là trí khi mọi thứ quá dễ dàng và mọi ham muốn đều có đủ đk thực hiện...

Mong các bạn chia sẻ suy nghĩ của mình... Đâu là nguyên nhân mà con người đang dần mất chính mình khi tuổi còn quá trẻ??? Giáo dục, Văn hóa tran lan, kinh tế thị trường,... Có phai đang đẩy con người về lối sống tha hóa....

Thứ lỗi cho Linh khi hôm nay gặp quá nhiều chuyện trai ngang mà tội phạm chưa tròn 18t

Từ khóa: Văn hóa
Một trong những khát vọng lớn nhất của con người đó là đạt được sự tự do. Sự tự do ở các cấp độ khác nhau, mang lại những sự thõa mãn lớn hơn.

Tự do thì đối lập với dân chủ. Tự do của người này sẽ làm phương hại tới người khác.

Trả lời

Một trong những khát vọng lớn nhất của con người đó là đạt được sự tự do. Sự tự do ở các cấp độ khác nhau, mang lại những sự thõa mãn lớn hơn.

Tự do thì đối lập với dân chủ. Tự do của người này sẽ làm phương hại tới người khác.

Mình nghĩ chung quy tất cả là do giáo dục, giáo dục nước hiện tại đang dạy những thứ cao xa thần thánh quá nên những thứ đơn giản ở xã hội thì lại không được đề cập đến, từ đó con người nhầm đường lạc lối ngay từ khi bước ra đời.