1. Văn hóa

[Mỗi ngày một vấn đề]: Bạn có biết về Ngày sức khỏe thế giới 07/4?

Ngày Sức khoẻ Thế giới hay là Ngày Y tế Thế giới, viết tắt là WHD (World Health Day) là được tổ chức vào ngày 7 tháng 4 hàng năm, dưới sự bảo trợ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Năm 1948, WHO lần đầu tiên tổ chức Hội nghị Y tế Thế giới. Hội nghị này đã quyết định bắt đầu từ năm 1950 lấy ngày 7 tháng 4 hàng năm làm ngày Sức khỏe Thế giới. Ngày Sức khỏe Thế giới ra đời để kỷ niệm việc thành lập WHO và được tổ chức này xem như một cơ hội để thu hút toàn thế giới hằng năm quan tâm đến sức khỏe toàn cầu, một chủ đề vô cùng quan trọng. Vào ngày này, WHO tổ chức các sự kiện quốc tế, khu vực và địa phương liên quan đến một chủ đề nhất định.

Ngày Sức khoẻ Thế giới là một trong tám chiến dịch y tế công cộng toàn cầu chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cùng với Ngày Lao Thế giới, Ngày Hiến Máu Thế giới, Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới, Ngày Sốt rét thế giới, Ngày Thế giới không thuốc lá, Ngày Viêm gan Thế giới và Ngày AIDS thế giới

Theo bạn nghĩ điều này cho thấy sức khỏe đã được quan tâm đúng mức hay đơn giản chỉ là một trao lưu trong một ngày kỷ niệm

2b
Từ khóa: văn hóa, khoa lịch sử hcmue, mỗi ngày một vấn đề, văn hóa

Sau khi Google thì mình mới biết. Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ một thông tin thú vị :D

Trả lời

Sau khi Google thì mình mới biết. Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ một thông tin thú vị :D

Đó còn là ngày Toàn dân hiến máu