1. Công nghệ thông tin

Mọi người cho mình hỏi có nên mua laptop lenovo thinkpad P50 để học an ninh mạng ko ạ? Cảm ơn mọi người nhiều!?

Từ khóa: Công nghệ thông tin

Được bạn nhé. Học bảo mật về sau chủ yếu chạy code trên server, vps chứ không chạy ở máy của mình. Bạn mua máy đủ để code là được.

Hacking dùng đầu để tư duy chứ không phải dùng máy để tấn công bạn nhé.

Trả lời

Được bạn nhé. Học bảo mật về sau chủ yếu chạy code trên server, vps chứ không chạy ở máy của mình. Bạn mua máy đủ để code là được.

Hacking dùng đầu để tư duy chứ không phải dùng máy để tấn công bạn nhé.

Dòng Lenovo thường phù hợp với với doanh nhân và nhân viên văn phòng để lập trình hợp lý hơn... Ông nên xem qua các dòng của Acer, đặc biệt là các dòng về Asprire và Swift nhé.