Mọi người cho mình xin quan điểm về việc đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với ạ!?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Mình tôn trọng mong muốn của ba mẹ. Nếu ba mẹ muốn được chăm sóc ở nhà, mình sẽ tìm cách. Tương tự, nếu ba mẹ muốn ở viện dưỡng lão để kết bạn già, mình cũng đồng ý. Nhưng dù ba mẹ chọn cách nào thì sự quan tâm của bạn (trò chuyện, những cái ôm, lâu lâu vỗ lưng, mua đồ ba mẹ thích...) vẫn là quan trọng nhất.

Trả lời

Mình tôn trọng mong muốn của ba mẹ. Nếu ba mẹ muốn được chăm sóc ở nhà, mình sẽ tìm cách. Tương tự, nếu ba mẹ muốn ở viện dưỡng lão để kết bạn già, mình cũng đồng ý. Nhưng dù ba mẹ chọn cách nào thì sự quan tâm của bạn (trò chuyện, những cái ôm, lâu lâu vỗ lưng, mua đồ ba mẹ thích...) vẫn là quan trọng nhất.

Không nhé .bởi vì bame là người đã lo cho mình nuôi dạy mình khôn lớn rất vất vả nếu bạn đưa vô Vien duong lão thì có lẻ bame sẻ rất buồn và cảm thấy như là ngục tù .Bạn hảy chăm sóc bame như cách mà bame bạn đã từng chăm sóc cho bạn tạo niềm vui cho bame giúp ba mẹ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc