Đang học đại học, có nên thi lại đại học khác tốt hơn?

  1. Giáo dục

Giờ đang học YHP, có nên thi lại YHN không mọi người
Từ khóa: 

thi đại học

,

học đại học

,

giáo dục

Em phải xem trình độ của em nữa :)) Chứ trường giỏi thì giỏi đấy , ví dụ như HCMUS chẳng hạn , mà em học kém thì đâu thể đổ lỗi do trường được , trong khi đó bằng em , nhiều người họ học tốt hơn vào giỏi hơn thì sao. Ví dụ 200 đứa mà chỉ có 10 - 20 đứa rớt thì đâu thể nào nói là do chất lượng đào tạo được , ví dụ 200 đứa mà 100 - 150 đứa rớt thì còn xem xét lại chất lượng đào tạo , hiện tại em đang học ở đâu thì tốt nhất nên học theo đi , còn nếu em cảm thấy không nổi thì cứ thi lại nhưng sau đó đừng hối hận nhé , anh thấy nhiều người như vậy lắm rồi , bỏ ngang ngành đang học , thi lại và sau đó là hối hận :))

Trả lời

Em phải xem trình độ của em nữa :)) Chứ trường giỏi thì giỏi đấy , ví dụ như HCMUS chẳng hạn , mà em học kém thì đâu thể đổ lỗi do trường được , trong khi đó bằng em , nhiều người họ học tốt hơn vào giỏi hơn thì sao. Ví dụ 200 đứa mà chỉ có 10 - 20 đứa rớt thì đâu thể nào nói là do chất lượng đào tạo được , ví dụ 200 đứa mà 100 - 150 đứa rớt thì còn xem xét lại chất lượng đào tạo , hiện tại em đang học ở đâu thì tốt nhất nên học theo đi , còn nếu em cảm thấy không nổi thì cứ thi lại nhưng sau đó đừng hối hận nhé , anh thấy nhiều người như vậy lắm rồi , bỏ ngang ngành đang học , thi lại và sau đó là hối hận :))

Cảm thấy học hợp với môi trường ở đâu thì học ở đấy

Thường thì đứng núi này trông núi nọ, nhưng trong chăn mới biết chăn có rận. Nên tìm hiểu kĩ mọi thứ

Đương nhiên là phải nên rồi

Quan trọng khả năng của bạn ở đâu chứ không phải bạn học ở trường nào
k nên