Mọi người có biết món này là món gì không ạ?

  1. Ẩm thực

Món này ở Tây Nguyên
Từ khóa: 

ẩm thực

Nhìn thì có vẻ giống với sợi hủ tiếu. Viên tròn là bò viên. Nước đỏ và nhìn có vẻ giống bò kho thêm sốt sa tế. Hai thanh trắng có lẽ là xương ống chăng? :)) Mình xin mạn phép dự đoán là món hủ tiếu bò viên kho.

Trả lời

Nhìn thì có vẻ giống với sợi hủ tiếu. Viên tròn là bò viên. Nước đỏ và nhìn có vẻ giống bò kho thêm sốt sa tế. Hai thanh trắng có lẽ là xương ống chăng? :)) Mình xin mạn phép dự đoán là món hủ tiếu bò viên kho.

Bakso Sumsum - tiếng Việt: Thịt viên tủy xương, 1 món ăn của Indonesia.

Chỉ cần trên trình duyệt Google Chrome, click chuột phải vào hình ảnh (hoặc nhấn giữ nếu dùng trình duyệt mweb) chọn tìm kiếm hình ảnh trên Google là ra ngay ý mà :v  (có thể cần thêm Google dịch để hiểu rõ nếu ko biết tiếng Indonesia :D)

Đây là món “No,thanks”