Theo anh, điểm hạn chế của digital marketing là gì ?

  1. Marketing

Từ khóa: 

marketing

,

digital marketing

,

marketer

,

marketing agency

,

u23 châu á 2018

,

marketing

Bạn có thể phải trả 1 khoản phí rất lớn cho truyền thông thông qua các nền tảng mxh nhưng chưa chắc nó đã đem lại hiệu quả như bạn mong muốn. Ngoài ra, bạn cũng phải đặt bản thân luôn đi theo, bắt kịp hoặc tạo ra xu hướng. Tuy nhiên thì theo mình mặt hạn chế của digital mkt chưa là gì so với lợi ích mà nó đem lại.

Trả lời

Bạn có thể phải trả 1 khoản phí rất lớn cho truyền thông thông qua các nền tảng mxh nhưng chưa chắc nó đã đem lại hiệu quả như bạn mong muốn. Ngoài ra, bạn cũng phải đặt bản thân luôn đi theo, bắt kịp hoặc tạo ra xu hướng. Tuy nhiên thì theo mình mặt hạn chế của digital mkt chưa là gì so với lợi ích mà nó đem lại.