Muốn học giỏi Văn thì phải làm sao?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

để trở thành một người viết văn hay

1.trở thành một người hư ảo tột cùng

2. trở thành một người chân tực tột cùng

Trả lời

để trở thành một người viết văn hay

1.trở thành một người hư ảo tột cùng

2. trở thành một người chân tực tột cùng

ĐỪNG BAO GIỜ NÓI SỰ THẬT.
Hồi vào lớp 10 cô giáo đưa đề bài là "Cảm xúc của em khi vào học dưới mái trường v.v..."
Mình viết đại ý "hạnh phúc nhưng có chút thất vọng vì thấy nhiều HS hút thuốc"
->3 điểm :))

Muốn học giỏi văn thì não phải nhăn.

Đọc sách và vứt ngay cuốn sách tham khảo đi.

Lớp 10 mình cũng phải làm bài đó

Viết đúng cảm nhận của mình ....6đ

Phải có trí tượng tượng phong phú, nên đọc nhiều sách (sách tiểu thuyết, lịch sử, khoa học, đời sống,..) biết áp dụng vào đời sống

Đọc nhiều, viết nhiều,...nói chung học văn phải rất chăm chỉ
va chạm thực tế các nội dung lq đến bài văn