Mẹ bạn có đi xem thầy và kể cho bạn về việc sau này của bạn như thế nào...🤣🤣🤣?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Lắng nghe, nếu tốt cười tủm, nếu chưa đẹp sống tốt hơn. Vì cá nhân mỗi người có thể thay đổi vận mệnh 😄😄
Trả lời
Lắng nghe, nếu tốt cười tủm, nếu chưa đẹp sống tốt hơn. Vì cá nhân mỗi người có thể thay đổi vận mệnh 😄😄

Nhưng mình thấy đó là mê tính nên cũng chẵng tin