Mọi người nghĩ như thế nào khi crush/yêu 1 người con gái cao bằng/cao hơn mình ạ?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Cảm thấy rất tuyệt, vừa cải thiện nòi giống vừa cảm giác như mình là đại gia, có ng iu chân dài 🤤🤤

Trả lời

Cảm thấy rất tuyệt, vừa cải thiện nòi giống vừa cảm giác như mình là đại gia, có ng iu chân dài 🤤🤤