Một cuốn sách Văn học Hàn Quốc mà bạn thích nhất là?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Hãy chăm sóc mẹ, mình đã khóc khi đọc cuốn sách này

Trả lời

Hãy chăm sóc mẹ, mình đã khóc khi đọc cuốn sách này

Lời chia tay đẹp nhất thế gian, bố con cá gai.

Nói thật là khi đọc mình khóc từ đầu sách đến cuối sách. Thực sự 2 cuốn này đã giúp mình biết quý trọng hơn cuộc sống bản thân đang có.

https://cdn.noron.vn/2021/08/27/loi-chia-tay-dep-nhat-the-gian-1630039075.jpg