Một người như thế nào thì sẽ được coi là ''lười biếng''?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

lười biếng

,

dấu hiệu

,

tính cách

,

biểu hiện

,

sự lười biếng

,

phong cách sống

Nhà tôi có một người chú, ngày ngày ăn no dẫn bạn về nhà, dựa vào tiền lương của bà nội mà sống. Ăn xong lại để đấy, bà nội cặm cụi dọn dẹp, mọi người nói bà nội sao lại khổ như vậy, chiều chuộng một kẻ ham ăn biếng làm. Bà nội cười xòa, nó vẫn chăm chỉ kiếm tiền, chỉ kiếm không ra thôi. Đối với chúng tôi, chú ấy là kẻ làm biếng, nhưng trong mắt bà nôi, chú ấy tuyệt đối không phải.

Lại nói, hàng xóm tôi được đánh giá là một người siêng năng chăm làm, sáng đi tối về, đồng áng vườn tược, chăn dê nuôi gà, ngày ngày ở lại nương rẫy canh dê bò, nhưng vợ của bác ấy lại luôn càm ràm mắng mỏ bác ấy sao lại lười biếng như thế. Đối với chúng tôi, bác là người siêng năng, nhưng với vợ bác ấy, bác ấy là một người chồng lười biếng.

Bạn nói xem, căn bản mọi chuyện không hề có một tiêu chuẩn nhất định, chỉ có thể dựa vào tam quan bản thân để nhận định là lười biếng hay siêng năng mà thôi. Con người luôn xem cái gai trong thịt bản thân mới là đau nhất, người khác máu chảy đầm đìa cũng khó có thể bằng cái gai trong thịt người ấy.

https://cdn.noron.vn/2021/08/25/5395103505559306-1629897145.jpg
Trả lời

Nhà tôi có một người chú, ngày ngày ăn no dẫn bạn về nhà, dựa vào tiền lương của bà nội mà sống. Ăn xong lại để đấy, bà nội cặm cụi dọn dẹp, mọi người nói bà nội sao lại khổ như vậy, chiều chuộng một kẻ ham ăn biếng làm. Bà nội cười xòa, nó vẫn chăm chỉ kiếm tiền, chỉ kiếm không ra thôi. Đối với chúng tôi, chú ấy là kẻ làm biếng, nhưng trong mắt bà nôi, chú ấy tuyệt đối không phải.

Lại nói, hàng xóm tôi được đánh giá là một người siêng năng chăm làm, sáng đi tối về, đồng áng vườn tược, chăn dê nuôi gà, ngày ngày ở lại nương rẫy canh dê bò, nhưng vợ của bác ấy lại luôn càm ràm mắng mỏ bác ấy sao lại lười biếng như thế. Đối với chúng tôi, bác là người siêng năng, nhưng với vợ bác ấy, bác ấy là một người chồng lười biếng.

Bạn nói xem, căn bản mọi chuyện không hề có một tiêu chuẩn nhất định, chỉ có thể dựa vào tam quan bản thân để nhận định là lười biếng hay siêng năng mà thôi. Con người luôn xem cái gai trong thịt bản thân mới là đau nhất, người khác máu chảy đầm đìa cũng khó có thể bằng cái gai trong thịt người ấy.

https://cdn.noron.vn/2021/08/25/5395103505559306-1629897145.jpg

Ngày trước đi học có những câu ca dao phê phán những người lười biếng:

Ăn no rồi lại nằm khèo

....

Vốn tôi có máu đau hàm

Cơm ăn thì dễ, việc làm thì đau

Ăn thì chọn những món ngon

Làm thì chọn việc cỏn con mà làm

.....

Lười làm cũng nghèo lười suy nghĩ cũng nghèo.hi

Ngủ 12 tiếng 1 ngày :))

Nghèo.hi