1. Khoa học

Một số mô hình toán học mô phỏng quá trình gia tăng dân số

Bài viết này giới thiệu đại khái khái niệm vi phân và phương trình vi phân bậc nhất trong toán học. Mục tiêu chính cuả bài viết là giới thiệu ứng dụng cuả chúng trong việc mô hình hoá quá trình gia tăng dân số. Để đưa ra những phân tích và dự báo phù hợp với nhiều bài toán thực tế, trong rất nhiều trường hợp những người làm phân tích dữ liệu cần nắm vững một số công cụ toán học cơ bản và nâng cao.

wp

Xin xem chi tiết bài viết ở

ĐÂY

Từ khóa: toán, vi phân, đạo hàm, gia tăng dân số, khoa học