Một số tiêu chuẩn có thể ngưng thuốc kháng giáp

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

B. Thể tích tuyến giáp nhỏ lại (khảo sát theo siêu âm thể tích tuyến giáp (bình thường 18 -20cm3). C. Kháng thể kháng thụ thể TSH (kích thích) không tìm thấy trong huyết thanh, sau nhiều lần xét nghiệm. D. Test Werner (+): Độ tập trung I131 tuyến giáp bị
Trả lời
B. Thể tích tuyến giáp nhỏ lại (khảo sát theo siêu âm thể tích tuyến giáp (bình thường 18 -20cm3). C. Kháng thể kháng thụ thể TSH (kích thích) không tìm thấy trong huyết thanh, sau nhiều lần xét nghiệm. D. Test Werner (+): Độ tập trung I131 tuyến giáp bị