Một trong những triệu chứng của liệt dây thần kinh mủ là?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Không nhấc tay ra trước ra ngoài và ra sau được
Trả lời
Không nhấc tay ra trước ra ngoài và ra sau được