Nắm Bắt Cơ Hội Với Hàng Loạt Hot Jobs Nhà CMC

 1. Cơ hội nghề nghiệp

https://cdn.noron.vn/2021/07/22/12572276955816-1626944361.png

Nhà CMC vẫn luôn chào đón thành viên mới với hàng loạt JOB nóng bỏng tay.

Việc của bạn là APPLY, còn đâu cứ để CMC lo!

 • 01 PM Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

 • 01 Chuyên viên Phát triển dự án

 • 01 Chuyên viên Thẩm định Đầu tư dự án và Định giá

 • 01 Chuyên viên Quản trị danh mục dự án đầu tư

 • 03 Chuyên viên cao cấp M&A

 • 01 Trợ lý Giám đốc Quản trị COO (mảng Quản lý dự án xây dựng cơ bản)

 • 01 Chuyên viên Điều phối dự án (lĩnh vực giáo dục)


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 • Phone: 0976890105

 • Email: ntnngoc1@cmc.com.vn

 • Address: Số 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

#TuyendungCMC
#CMCTalentHub
#Listjob
#thang7

Chi tiết xem tại Website tuyển dụng của CMC:
https://tuyendung.cmc.com.vn
Từ khóa: 

cơ hội nghề nghiệp