Bạn ủng hộ hay không ủng hộ Tục bắt vợ của người dân tộc Mông?

  1. Văn hóa

Mình thấy có rất nhiều video quay cảnh bắt vợ của người dân tộc Mông. Các bạn nghĩ sao về phong tục này?

https://cdn.noron.vn/2021/07/22/90679366112732270-1626944605.png
Từ khóa: 

tục bắt vợ

,

dân tộc mông

,

văn hóa

Phong tục thì mình ko phản đối. Nhưng đã thời hiện đại, ai cũng có quyền riêng của mình. Nên nếu những người trong cuộc đều đồng ý thì ko sao. Nhưng 1 trong 2 bên ko muốn theo phong tục thì đó là quyền của họ, và việc ép họ theo phong tục là điều mình hoàn toàn ko ủng hộ tý nào.

Trả lời

Phong tục thì mình ko phản đối. Nhưng đã thời hiện đại, ai cũng có quyền riêng của mình. Nên nếu những người trong cuộc đều đồng ý thì ko sao. Nhưng 1 trong 2 bên ko muốn theo phong tục thì đó là quyền của họ, và việc ép họ theo phong tục là điều mình hoàn toàn ko ủng hộ tý nào.