Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ khác nhau như thế nào?

  1. Đầu tư & Tài chính

Từ khóa: 

đầu tư & tài chính

2 cái khác nhau hoàn toàn nhưng do cái tên mà ng ta lầm tưởng là giống nhau. Thẻ ghi nợ là thẻ Debit còn thẻ tín dụng là thẻ Credit. 2 thẻ này khác nhau ở 1 điểm rất cơ bản.

- Thẻ ghi nợ. Có sẵn tiền của bạn trong tài khoản thẻ, khi sử dụng thì trừ trực tiếp vào số tiền có trong tài khoản. Nó giống như cái ví của bạn, bên trong có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu.

- Thẻ tín dụng thì ngược lại. Bên trong sẽ có sẵn tiền của ngân hàng, khi sử dụng là bạn đang vay trực tiếp từ ngân hàng và sau 1 khoảng thời gian quy định, bạn phải hoàn trả tiền đó cho ngân hàng. Nó giống như bạn đang dùng ví của ngân hàng đi mua sắm vậy, ngân hàng cho mượn bao nhiêu thì có thể dùng đến mức ấy và sau đó phải trả lại.

2 thẻ này tương tự như tài khoản điện thoại trả trước và trả sau vậy.

Do đó, hệ quả sẽ dẫn đến, dùng thẻ tín dụng, bạn sẽ chỉ chi tiêu đến 1 mức cố định mà ngân hàng quy định. Còn thẻ ghi nợ thì dùng bao nhiêu cũng đc, miễn bạn có đủ tiền.

Trả lời

2 cái khác nhau hoàn toàn nhưng do cái tên mà ng ta lầm tưởng là giống nhau. Thẻ ghi nợ là thẻ Debit còn thẻ tín dụng là thẻ Credit. 2 thẻ này khác nhau ở 1 điểm rất cơ bản.

- Thẻ ghi nợ. Có sẵn tiền của bạn trong tài khoản thẻ, khi sử dụng thì trừ trực tiếp vào số tiền có trong tài khoản. Nó giống như cái ví của bạn, bên trong có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu.

- Thẻ tín dụng thì ngược lại. Bên trong sẽ có sẵn tiền của ngân hàng, khi sử dụng là bạn đang vay trực tiếp từ ngân hàng và sau 1 khoảng thời gian quy định, bạn phải hoàn trả tiền đó cho ngân hàng. Nó giống như bạn đang dùng ví của ngân hàng đi mua sắm vậy, ngân hàng cho mượn bao nhiêu thì có thể dùng đến mức ấy và sau đó phải trả lại.

2 thẻ này tương tự như tài khoản điện thoại trả trước và trả sau vậy.

Do đó, hệ quả sẽ dẫn đến, dùng thẻ tín dụng, bạn sẽ chỉ chi tiêu đến 1 mức cố định mà ngân hàng quy định. Còn thẻ ghi nợ thì dùng bao nhiêu cũng đc, miễn bạn có đủ tiền.

1 cái là sai tiền của chính bản thân mình và 1 cái là Sài trước trả sau.... ( Tiền ngân hàng) ứng trước khoảng 60-70tr tùy và trong 55 ngày trả lại nếu không sẽ bắt đầu tính lãi từ ngày mượn.